Roeko
  • Помощни материали и консумативи както при ендодонтско лечение и обтурации, така и при минимални интервенции и временни реставрации. Марка с дългогодишна история и доказано швейцарско качество.