Ivoclar Vivadent
  • Висококачествени и иновативни стоматологични и зъботехнически материали за цялостния цикъл на зъболечение: композитни материали, керамични конструкциии естетични реставрации.
  • Широка гама от продукти както за профилактични, така и възстановителни процедури.