3M ESPE
  • Повече от 2000 продукта, използвани от стоматолози по цял свят за подобряване оралното здраве на своите пациенти.
  • Гамата обхваща материали и инструментариум за традиционно дентално лечение, ортодонтия и естетични интервенции.