Марина Бижева

Марина Бижева

  • Планира, организира и провежда различни събития (кампании, презентации, лекции, срещи, благотворителни или други обществени инициативи, празници и други прояви).
  • Изготвя аргументиран план за разходите и приходите от осъществяването на определено събитие.
  • Организира реализирането на специализирани рекламни и маркетингови кампании.