Десислава Сотирова

Десислава Сотирова

  • Изготвя, съгласува и прилага визията и стратегията за развитие на брандовете в дивизията;
  • Осъществявате непрекъсната комуникация с доставчици и партньори;
  • Участвате в изготвянето и съгласуването на маркетинговия бюджет и план за инициативи;
  • Изготвяте маркетингови промоции и следите за тяхното изпълнение;
  • Участвате в търговски преговори с клиенти на компанията;
  • Отговаряте за поръчките на рекламни материали, свързани с бранда;
  • Съгласувате с Търговския мениджър заявките до партньорите и следите за оптимизиране на стоковите наличности;
  • Активно подпомагате дейността на търговските представители в дивизията;