Даниел Маринов

Даниел Маринов

  • Ръководи екип от търговски представители и сътрудници.
  • Контролира и подпомага екипа си при консултацията и информационното обслужване на клиенти на фирмата, включително за дейността, асортимента, условията и процедурите за предоставяне на стоките.
  • Контролира и подпомага популяризирането и демонстрацията на нови стоки на място, при клиента.
  • Контролира и подпомага осъществяването на директни продажби на стоки на клиенти.
  • Съдейства при решаване на рекламации на стоките.
  • Наблюдава и се стреми към запазване клиентите на фирмата.
  • Отговаря за продажбите, отчетите и изпълнените обеми на всички клиенти за продажба на дребно и едро на национално ниво.